กิจกรรมวันที่ 2017-12-05
วันกิจกรรม หยุดเรียน
รายละเอียด/กำหนดการ
- หยุดเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ - วันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ