เรียน yes
  เรื่อง as

  เนื้อหาโดยย่อ :
 Topic ปลายภาค ป.6 (ครูไทย)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/05/2017 เวลา  : 11:20 น. โดย  : แอดมิน
โหลด1 : 06051711209OB8J1.PHP
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save