Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 873882 View view 107.22.46.150 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : คนเก่งสารสาสน์  บันทักเมื่อ 21/09/2015 14:42 น.

คนเก่งสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

1.  เด็กหญิงณัชชนม์ กาพันธ์ ได้รับรางวัลดีเด่น ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

2.  เด็กชายธนภัทร บรรเลงศัพท์
     เด็กหญิงพิชญาฎา แสงดี

     ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศ ในการแข่งขันเทควันโดจังหวัดราชบุรี ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

3.  เด็กชายธนภัทร บรรเลงศัพท์
     เด็กหญิงพิชญาฎา แสงดี

     ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “นิยมไทยเทควันโด ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1” ณ Event Square ชั้น 5 โซน B ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2558

4. เด็กชายชินโรจน์ เหมือนนาค
    ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1ารแข่งขันเทควันโด ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ 6 มิถุยายน พ.ศ.2558

5.  เด็กชายพรหมพิริยะ กรชิต
     เด็กชายไกรวิชญ์ กรชิต

     ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2558

6.  เด็กชายไกรวิชญ์ กรชิต ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด รายการ “ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานสภาวัฒนธรรม” ณ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ชั้น 1 บางใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558

7.  เด็กหญิงพิชญาฎา แสงดี อ.3/1 ได้รับรางวัล Has won GOLD MEDAL รายการ PATTAYA MARTIAL ARTS GRAND CHAMPIONSHIP 2015

8. เด็กชายธัชตะวัน เฉลิมพรมงคล ป.6/2
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ 2558 ภูมิภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ระดับประเทศ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งหุ่นยนต์ ที่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2558

9.  เด็กชายพรหมพิริยะ กรชิต
     ได้รับรางวัล Gold Medal การแข่งขันเทควันโด รายการ “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
      ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รายการ “ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานสภาวัฒนธรรม” ณ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ชั้น 1 บางใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558
      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชาติ ทีมสมัครเล่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ.2558

10.  เด็กชายยุรนันท์ ทองเจริญ
       เด็กชายปุณญภพ อัญญขันณธ์
       เด็กหญิงสุชานรี พงษ์พานิช

       ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รายการ “ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานสภาวัฒนธรรม” ณ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ชั้น 1 บางใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558

11.  เด็กชายปฏิภาณ ทองเจริญ Kg.3e
       เด็กชายกันตพงศ์ พงษ์พานิช

ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด รายการ “ชิงถ้วยเกียรติยศ ประธานสภาวัฒนธรรม” ณ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ชั้น 1 บางใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558

12.  เด็กหญิงกชกร ตั้งภาวนา ELP.YEAR 4A
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน KingMath สุดยอดนักแก้โจทย์ ณ เอดู พาร์ค เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558

13. เด็กชายกรวิชญ์ อัศวเพิ่มพูลผล ได้รับตำแหน่ง ชนะเลิศ
      เด็กชายพรหมพิริยะ กรชิต ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1
      เด็กชายไกรวิชญ์ กรชิต ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1
      เด็กชายธนพัฒน์ อัศวเพิ่มพูลผล ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2
      เด็กหญิงสุชานรี พงษ์พานิช ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันเทควันโด รายการ “TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP 11th”ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม (เทศบาล 5) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558

14.  นายณัฐดนัย สินสถิตพร
       นายศุภธัช ศรีสัตยาชน
       นายจักรบัณฑิต ช่างอ่อน
       นายภานุมาศ สุขกมลอนันต์
       นายภราดา อาภาผ่อง
       นายธัญยธรณ์ นิธิไชยศิริกุล
       นายทวีทรัพย์ ชมสำแดง
       นายพุทธินันท์ ภัทรนันทสวัสดิ์
       นายธรรมชาติ เชาวพงษ์ชัย

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี (ชาย) ในการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558

15. เด็กหญิงปารีณา วิมุกตาย Gr.2/5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
      เด็กหญิงปีวรา เลิศวรทวี ป.2/2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการประกวดพูดภาษาจีน ในการประกวด “Super S Award” โครงการ Satit PIM Excellence ครั้งที่ 3 ณ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558

16.  เด็กหญิงจณิสดา พลอยโต ป.5/2 ได้รับรางวัลที่ 2 (เงินรางวัล 3,500 บาท)
       เด็กหญิงณัฐมน พชรพรวงศ์ ป.6/1
ได้รับรางวัลที่ 3 (เงินรางวัล 2,000 บาท)
จากการประกวดวาดภาพระบายสีในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2558

17. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ในการแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

18.  เด็กชายปฏิภาณ ทองเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเทควันโด รายการ “THE FIGHT KIDS 2015” ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2558

19. เด็กชายธนพัฒน์ อัศวเพิ่มพูลผล ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1
      เด็กชายกรวิชญ์ อัศวเพิ่มพูลผล
ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2
จาการแข่งขันเทควันโด “Bangkok Taekwondo 2015” ณ สมาคมการกีฬากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2558

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนสารสาสน์วิทศบางบัวทอง
55 หมู่ 4 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  เบอร์โทรติดต่อ  02-925-4990, 02-9254990
ติดต่อผู้ดูแล sarasas.swbt@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo