Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 870362 View view 54.224.127.133 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : โรงเรียนร่วมประดับตราและธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
บันทักเมื่อ 09/06/2016  จำนวนผู้เข้าชม 1256 ครั้ง

 โรงเรียนร่วมประดับตราและธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

 

  ปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ทีมข่าวผู้จัดการ Live จึงขอนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางส่วนมากล่าวไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

        ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคตโดยกระทันหัน เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ที่ขณะนั้นมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๘ พรรษา ได้ตัดสินพระทัยรับตำแหน่งพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ สืบพระราชสันตติวงศ์เป็นพระมาหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ในวันเดียวกัน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญจากรัฐบาล ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากยังทรงพระเยาว์นัก และอยู่ในช่วงกำลังศึกษาต่อ ทางรัฐบาลจึงได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทน

        เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชภาระที่ต้องทรงรับในฐานะประมุขของประเทศ จากเดิมที่ทรงศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พระองค์ทรงเปลี่ยนมาศึกษาต่อในด้านการเมืองการปกครองแทน ทั้งด้านกฎหมาย,รัฐศาสตร์,สังคมศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,อักษรศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นในการปกครองประเทศ

        ในปี พ.ศ.๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จนิวัตประเทศไทย โปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

         นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นประมุขของประเทศ ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกิดขึ้นนานัปการ พระองค์เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังปัญหา และหาทางแก้ไข จนสามารถกล่าวได้ว่า “ไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศ ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง” และเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการเกษตร,ด้านชลประทาน,ด้านสาธารณสุข,ด้านการศึกษา,ด้านคมนาคม ฯลฯ

       พระราชกรณียกิจต่างๆ เช่น การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา,โครงการแกล้งดินและการปลูกหญ้าแฝกที่ช่วยรักษาทรัพยากรดิน,การสร้างเขื่อนและฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง และ ‘กังหันน้ำชัยพัฒนา’ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา และยังมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในด้านอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วนกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ

อีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริที่สำคัญคือ “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือการแบ่งพื้นที่น้ำ พื้นที่ทำนา พื้นที่ทำไร่ และพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในสัดส่วน ๓:๓:๓:๑ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ และดำรงอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดแนวทางนี้ไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาต่างๆ ได้ประยุกต์ใช้อีกด้วย

         ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ที่พระองค์ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจนเกิดเป็นโครงการกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ทั้งหมดนั้นก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างทั่วถึงทุกภาค ให้มีความกินดีอยู่ดีและสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตามที่พระองค์ทรงได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ที่่มา http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000057565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงHACKED BY KATENBAD
 06/05/2017
 11:21 น.HACKED BY HOPE
 17/06/2017
 16:24 น.คำขวัญวันเด็กปี 2560
 12/01/2017
 13:55 น.วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 60 หยุดตรุษจีน
 12/01/2017
 13:28 น.กำหนดการข่างสารต่างๆของโรงเรียน
 10/01/2017
 12:45 น.ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 5 ม.ค. 60
 04/01/2017
 13:00 น.ข่าวกิจกรรมต่างๆ+งานแสดงคริสมาสต์
 08/12/2016
 13:43 น.ข่าวกิจกรรมต่างๆ+งานแสดงคริสมาสต์
 08/12/2016
 13:43 น.กำำหนดการข่าวสารต่างๆ
 30/11/2016
 14:27 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนสารสาสน์วิทศบางบัวทอง
55 หมู่ 4 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  เบอร์โทรติดต่อ  02-925-4990, 02-9254990
ติดต่อผู้ดูแล sarasas.swbt@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo