Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 870362 View view 54.224.127.133 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : คำขวัญวันเด็กปี 2560
บันทักเมื่อ 12/01/2017  จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง

 

ความหมายของเด็ก

          ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "เด็ก" ไว้ คือ "เด็ก" หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น เด็กชาย คือ คำนำเรียกเด็กผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ และ เด็กหญิง คือ คำนำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์

 

ประวัติความเป็นมาของวันเด็กแห่งชาติ

 วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

          งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

          รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ

          - ให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง

          - เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

          เด็ก คือ ทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และมั่นคงอีกทั้งเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพื่อทำหน้าที่ดูแลสังคมตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ฯลฯ

 

          ดังนั้น ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญแก่เด็ก และจัดให้มีวันเด็กขึ้นทุกปี เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ

 เนื้อเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

          เด็กเอ๋ยเด็กดี

          ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

          เด็กเอ๋ยเด็กดี

          ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

          หนึ่ง นับถือศาสนา

          สอง รักษาธรรมเนียมมั่น

          สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

          สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

          ห้า ยึดมั่นกตัญญู

          หก เป็นผู้รู้รักการงาน

          เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ

          ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

          แปด รู้จักออมประหยัด

          เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล

          น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ

          ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

          สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์

          รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

          เด็กสมัยชาติพัฒนา

 

          จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

ที่มา : http://www.mcp.ac.th/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงHACKED BY KATENBAD
 06/05/2017
 11:21 น.HACKED BY HOPE
 17/06/2017
 16:24 น.คำขวัญวันเด็กปี 2560
 12/01/2017
 13:55 น.วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 60 หยุดตรุษจีน
 12/01/2017
 13:28 น.กำหนดการข่างสารต่างๆของโรงเรียน
 10/01/2017
 12:45 น.ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 5 ม.ค. 60
 04/01/2017
 13:00 น.ข่าวกิจกรรมต่างๆ+งานแสดงคริสมาสต์
 08/12/2016
 13:43 น.ข่าวกิจกรรมต่างๆ+งานแสดงคริสมาสต์
 08/12/2016
 13:43 น.กำำหนดการข่าวสารต่างๆ
 30/11/2016
 14:27 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนสารสาสน์วิทศบางบัวทอง
55 หมู่ 4 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  เบอร์โทรติดต่อ  02-925-4990, 02-9254990
ติดต่อผู้ดูแล sarasas.swbt@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo