อาคาร 1

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง เป็นโรงเรียนลำดับที่ 16 ของกลุ่มโรงเรียนเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และเป็นลำดับที่ 6 ที่เปิดสอนหลักสูตรสองภาษา(Bilingual Program) เริ่มก่อสร้างอาคาร 1 ช่วงปลายปี พ.ศ. 2546 บนเนื้อที่ 30 ไร่ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ. 2547 เปิดทำการสอนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Program) และหลักสูตรสามัญ (MiNi Bilingual Program)

อาคาร 2-3

สร้างอาคาร 2-3 ปี พ.ศ. 2548 ใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 NC.KG.1 ABP


หอประชุมโดม

สร้างในช่วงต้นปี พ.ศ. 2548


อาคาร 5


อาคาร 5 สร้างปี พ.ศ 2549 เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใช้ในการเรียนการสอนระดับ KG.1-KG.3 / IEP / ABP


อาคาร 6

อาคาร 6 สร้างปี พ.ศ 2550 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 , Gr.10-12


อาคาร 7

อาคาร 7 สร้างปี พ.ศ 2556 เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ใช้ในการเรียนการสอนแผนกสามัญ และโปรแกรมสองภาษาอาเซียน